top of page

Sentrumsnære lokaler

Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi aktivt jobber med å ivareta ditt personvern. Her vil vi forklare hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger om deg og hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Hva er personopplysninger, og hvem er ansvarlig for dem?

Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være ditt navn, din kontaktinformasjon. Personopplysningsloven bestemmer hvordan vi skal behandle dine personopplysninger. Personopplysningsloven stiller en del krav til behandling av det som kalles særlige kategorier av personopplysninger som LOKALER LOFOTEN er pålagt å følge. Samtlige lover og forskrifter kan leses på www.lovdata.no     

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger vil si enhver bruk av personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, utlevering, sletting osv. All behandling av personopplysninger er som hovedregel underlagt personopplysningsloven.

 

 

Behandlingsansvarlig

Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene kalles behandlingsansvarlig. Det er den behandlingsansvarlige sin oppgave og sørge for at personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk.

LECA Eiendom AS/ Lokalerlofoten er behandlingsansvarlig.

Kontaktopplysninger:


Telefonnummer: 99 44 26 84                                                 

E-post: kontakt@hudagenten.no 


Storgata 5, 8370 Leknes

Hvordan vi bruker personopplysninger

Vi samler kun inn personopplysninger i den grad de er nødvendige for at vi skal kunne tilby våre tjenester til deg. 

Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de opprinnelig ble samlet inn for. Når det gjelder personopplysninger lagret i pasientjournaler gjelder andre regler, se mer under punktet for sletting av personopplysninger.

Alle våre ansatte som behandler opplysninger om deg er underlagt taushetsplikt. Det samme gjelder andre som behandler personopplysninger på våre vegne.

Hvem kan vi dele dine personopplysninger med?

  • Offentlige myndigheter

Dersom det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

  • Databehandlere

En databehandler er et selvstendig selskap eller juridisk enhet som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig. Dvs. når Hudagenten benytter underleverandører, for eksempel leverandører av system for pasientjournal. 

Lokaler Lofoten sørger for at alle databehandlere er underlagt samme taushetsplikt som personell ansatt hos LECA Eiendom AS, og at avtaler om bruk av databehandler oppfyller personopplysningsloven sine krav til bruk av databehandlere/innhold av databehandleravtaler.

Hudagenten benytter hovedsakelig databehandlere som behandler personopplysninger innenfor EU/ EØS. Det vil si at disse databehandlerne er underlagt det samme regelverket når det kommer til behandling av personopplysninger. 

Dine rettigheter

Innsyn

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom du ønsker å vite hva som er lagret av personopplysninger om deg i våre systemer kan du ta kontakt med Hudagenten på tlf: 99442684

Vi ber om at du ikke oppgir sensitive personopplysninger.

Retting og sletting

Retting
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Når det gjelder opplysninger i pasientjournaler så er adgangen til å få opplysninger rettet begrenset av regler i helsepersonelloven.

Sletting
Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes. Når det gjelder opplysninger i pasientjournaler så er adgangen til å få opplysninger slettet svært begrenset på grunn av regler i helsepersonelloven.

Lagringstid

VI lagrer dine opplysninger i en kryptert database.

Rett til å kreve begrenset behandling av personopplysninger

Du har rett til å kreve at vår behandling av personopplysninger om deg begrenses. Metoder for å begrense behandling er å flytte de til et annet behandlingssystem, gjøre utvalgte opplysninger utilgjengelige eller at offentlige opplysninger fjernes fra nettsted. Dette kan du be om i følgende situasjoner:

  • Dersom du mener at personopplysningene vi har lagret om deg er unøyaktige, i denne forbindelse kan behandlingen begrenses i perioden det tar for å kontrollere om personopplysningene er riktige.

  • Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger om deg er ulovlig.

  • Dersom Hudagenten ikke lenger har behov for personopplysningene, men du behøver disse til å fastsette eller gjøre gjeldende rettskrav.

 

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å ta med deg dine personopplysninger fra LOKALERLOFOTEN til en annen tilsvarende aktør. Dette kalles dataportabilitet. Denne retten gjelder kun dersom behandlingen av dine personopplysninger skjer på bakgrunn av et samtykke fra deg eller i forbindelse med oppfyllelse av en avtale mellom deg og LOKALERLOFOTEN. 

Dersom behandlingen av personopplysningene om deg har rettslig grunnlag i forbindelse med oppfyllelse av en avtale eller ditt samtykke så kan du velge om du ønsker å få opplysningene utlevert til deg selv.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at retten til dataportabilitet ikke har noen innvirkning på våre plikter til oppbevaring av din pasientjournal.

Rett til å klage til Datatilsynet

Dersom du er uenig i hvordan vi behandler personopplysninger har du rett til å klage til Datatilsynet. Du kan lese mer om dette på Datatilsynet sine nettsider:

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Personvernombud

Personvernombud for LECA Eiendom AS: Lena Andersen.
Telefonnummer: 99442684
E-postadresse: kontakt@hudagenten.no 

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud på telefon eller e-post dersom du har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger, vil be om retting, sletting eller innsyn eller du har andre spørsmål. Vi vil besvare din henvendelse så fort som mulig. Vi ber deg om ikke å sende personsensitiv informasjon på e-post.

Markedsføring og nyhetsbrev

Sosiale media

Vi ønsker å være tilgjengelig for våre kunder og potensielle kunder i sosiale medier og har derfor profil blant annet på Facebook, Instagram, og Snapchat. Formålet med disse sidene er å gjøre våre tjenester, vår kontaktinformasjon og åpningstider tilgjengelige for våre kunder/pasienter og potensielle pasienter. Dersom du ønsker å ta kontakt med oss ved hjelp av disse kanalene oppfordrer vi deg til ikke å dele personopplysninger. Dersom du har et spørsmål som innebærer deling av dine sensitive personopplysninger anbefaler vi at du heller kontakter oss per telefon slik at vi kan hjelpe deg.

Nyhetsbrev

Lokaler Lofoten`s nyhetsbrev er et nyhetsbrev som sendes per e-post. I nyhetsbrevet ønsker vi å gi deg tilgang til god og kvalitetssikret informasjon om helserelaterte emner, svar på medisinske spørsmål samt nyttige råd for hvordan du kan holde deg frisk. I utsendelsene vil du bl.a. få informasjon om kampanjer og helsetips fra LL`s fagfolk.

For å melde deg på Lokalerlofoten sitt nyhetsbrev må du registrere din e-postadresse og samtykke til våre brukerbetingelser. 

Når du registrerer deg for å motta nyhetsbrevet samtykker du til at vi kan sende deg 1-2 e-poster i måneden med gratis informasjon om våre helsetjenester. 

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet. Dette gjør du ved å gå inn på vårt siste nyhetsbrev, og trykke på avmeldingslinken. Du kan også velge å fortelle hvorfor du ikke ønsker å motta nyhetsbrevet fra oss. Dette er frivillig og du vil uansett bli tatt bort fra listen selv om du velger å ikke fortelle hvorfor. Om du velger å melde deg av nyhetsbrevet vil all informasjon om deg bli slettet hos oss og fra vår konto.

LECA Eiendom AS vil ikke bruke dine opplysninger til annen markedsføring eller andre tjenester enn til å sende ut dette nyhetsbrevet.

Chat

På våre nettsider har vi en chat-tjeneste hvor du enkelt kan komme i kontakt med vårt kundesenter som behandler forespørsler gjeldende våre tilbud. I chatten kan vi behandle enkle forespørsler som for eksempel åpningstider og adresse samt generelle spørsmål om våre behandlinger. Vi ber om at du ikke sender sensitiv informasjon eller personlige opplysninger i denne kanalen. Har du spørsmål vedrørende din helse eller dine behandlinger ber vi deg om å ta kontakt med oss på telefon.

Meldinger du sender oss på chatten behandles av LECA Eiendoms Daglige leder. Opplysningene behandles og lagres også hos wix.com Chattloggen oppbevares i 12 måneder før den slettes.

Cookies (informasjonskapsler)

Lokaler Lofoten`s nettside benytter informasjonskapsler for å kunne analysere besøkendes atferd for bruk i utvikling og forbedring av nettsidene og våre produkter, tekniske formål for å sikre at nettsidene fungerer og optimalisering av sidene, og for markedsføringsformål slik som for eksempel å måle effekten av vår markedsføring på nett eller å målrette annonsering. 

 

Gjennomføring av endringer i denne erklæring

Vi vil med jevne mellomrom oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved endringer om hvordan vi behandler personopplysninger.

Sist oppdatert: April 2022

bottom of page